Mötet mellan Mary och Elizabeth – Sebastiano del Piombo

Mötet mellan Mary och Elizabeth   Sebastiano del Piombo

Befälhavaren för högrenässansen, Sebastiano del Piombo, föddes i Venedig och enligt Vasaris vittnesmål studerade han under G. Bellini och Giorgione. Konstnären glömde inte lärarnas lektioner under hela sin karriär, men han lyckades komma ifrån imitation.

Till och med att upprepa motiven från den berömda ”åskväder” av Giorgione i hans målning ”The Meeting of Mary and Elizabeth”, gjorde Sebastiano del Piombo detta övertygande och påtagligt. 1511 flyttade konstnären till Rom. Han fascinerades av konsten Raphael och Michelangelo, till vars entourge han snart gick med. Men i det här fallet behöll Sebastian helt konstnärligt oberoende, även om han använde en av ritningarna av Michelangelo, som presenterades för honom av mästaren, i sitt verk.

1513 fick Sebastiano posten som påvlig sälhållare i Vatikanen. Målningen ”The Meeting of Mary and Elizabeth” skrevs under den romerska perioden, då konstnären skapade altarkompositioner, som kännetecknas av mörka färger med en skarp kontrast av ljus och skugga. Bilderna är fyllda med patetism och handlingen – med drama. Sebastiano del Piombo utvecklade specialtyper för sina karaktärer och fäster stor vikt vid den plastiska definitionen av former, gester. Andra berömda verk: ”The Genoese House of Andrea Doria”. 1526. Doria Pamphili Gallery, Rom; ”Uppståndelsen av Lazarus”. Ung. 1517-1518. National Gallery, London.