Porträtt av Santo Kedan – Rakisantey Airy

Porträtt av Santo Kedan   Rakisantey Airy

I serien på 1850-talet ersätts överföringen av naturen i dess speciella manifestationer av försök att generalisera många observationer av dess liv. Dessa är emellertid inte analytiska generaliseringar, liksom Hokusai, utan snarare emotionella generaliseringar: Leitmotivet i Hiroshiges arbete förblir detsamma.

De nya trenderna är mest livligt manifesterade i Mace Edo Hackey-serien av graveringar, som mästaren själv ansåg vara hans bästa skapelse och i slutet avsåg han att lämna konstnärens karriär som en gravyr. ”Mace Edo Hakkey” – den största serie graveringar, inte bara i Hiroshiges verk, utan även i historien till ukie-e som helhet.

Den består av 118 ark och producerades från 1856 i flera år av förlaget ”Woy”, under ledning av Woy Eykichi. Graveringarna av serien arrangerades inte i kronologisk ordning, men de var förenade av årstiderna: våren – 42 löv, sommar – 30, höst – 26, vinter – 20. Det är inte känt om det var Hiroshiges plan själv eller om det var ett förlags initiativ.