Apelles Slander – Sandro Botticelli

Apelles Slander   Sandro Botticelli

Målning av Sandro Botticelli ”Slander”. Guidens storlek 62 x 91 cm, trä, tempera. Under Florentinerna under den hypnotiska påverkan av Savonarolas predikaner, gav Botticelli sig bara en religiös målning? Fakta handlar om något annat. Botticelli upprätthöll starka band med sin beskyddare Lorenzo di Pierfrancesco, dekorerade sina villor, skrev för honom ”några saker.” . Konstnären upprätthöll relationer med ett antal andra anhängare av den medicinska kulturen.

I mitten av 1490-talet förkastades de forntida bilderna inte helt av honom, även om mästarens mentalitet och konstnärliga språk förändrades. Religiösa och sekulära trender fortsatte att samexistera i målningen av konstnären Sandro Botticelli.

Bilden är skriven för Antonio Segni, erudite och vän Botticelli. Dess inträde går tillbaka till Lukians avhandling om injurier, där i synnerhet en bild av den antika grekiska konstnären Apelles beskrivs; handlingen är också redovisad i Albertis tre böcker om måleri, som råder konstnärer att hitta teman från poeter och högtalare, särskilt från gamla. En av de första renässansmästarna förkroppsligade denna ”berättelse” om Botticelli. Plottet är som följer. Kung Midas, som sitter på tronen, viskas i sina åsnans öron två listiga figurer – okunnighet och misstänksamhet. Och Slander – en vacker tjej med oskuldskläder – och hennes anstiftare Envy dras till tsaren av den anklagas hår.

Bredvid Slander är oföränderliga följeslagare – Bedrägeri och fusk, som stöder det och förstorar det: en strö av blommor, den andra väver en pärltråd i håret. På avstånd visas ytterligare två figurer – ånger, en gammal kvinna ”klädd i begravningskläder”, och en naken sanning som tittar upp och en gest i handen.

I kombination med virvlingen av figurer i den högra delen av kompositionen verkar dessa karaktärer särskilt ensamma. Botticelli tränger igenom bilden med en nervös, som om ”pratande” puls. Linjen, som har tappat sin tidigare luftighet, utvecklas snabbt och kraftfullt och noterar betydande intervall i konstruktionen. Bilderna av de mytologiska karaktärerna i konstnärens bild bär intryck av deras onda eller dygdiga essenser.

Allegorin om oskyldigt förtalad omfattar evig mening, men den är också förknippad med Florens i slutet av 15-talet, en tid av misstänksamhet, uppsägningar och grymhet i namnet ”sanningen”. Botticelli tolkar emellertid den verkliga antika handlingen. Scenen äger rum mot bakgrund av glänsande fantastisk marmorarkitektur. Det är dekorerat med statyer och basreliefer, som i deras ”livlighet” är redo att lämna väggen. I karaktärernas skildring använder han motiven i sin tidiga ”hedniska” målning, men formerna är nu torra och nästan livlösa.

Man känner krisens strategi – avvisningen av världens skönhet, till vilken konstnären snart kommer. Uttryck alla karaktärer i bilden. Konstnären förmedlade i var och en av dem essensen av olika moraliska egenskaper. Kung Midas, som vi ser på tronen, är en dålig domare: enligt forntida myter föredrog han spelet för det senare i Apollo och Pan-musiken, som, liksom en okunnig Apollo, tilldelade honom åsnaöron. Här och i ”förtal”, lyssnar på förtalen av okunnighet och misstänksamhet, två kvinnor med onda ansikten och konstgjord ormliknande grimaser, utsträcker han en svag, osäker gest till den anklagas sida. Siffror och omvändelse riktas till betraktarens sinne.

I sin tolkning använder konstnären språket vältalighet, retorik. De kallas för att förmedla idén om värdet av sanning, som ofta försummas i världen. Konstnären befolkade tronrummet för King Midas med en mängd olika figurer och scener från både hednisk och kristen kultur. Detta är ett slags museum med moraliska teman – från myten om Prometheus till Gamla testamentets profeter och helgon. Botticelli hänger sig entusiastiskt över tolkningen av dessa motiv, som utgjorde repertoaren för renässanskonst. Skulpturella figurer och scener ges vitalitet, som om de kan leda en separat existens i ett imaginärt rum.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)