Porträtt av en ung man – Sandro Botticelli

Porträtt av en ung man   Sandro Botticelli

Målning av Sandro Botticelli ”Porträtt av en ung man”. Arbetets storlek 37,5 x 28,2 cm, trä, tempera. Porträttet skrevs åtta till tio år efter ”Portrait of a Man with a Cosimo Medici Medal.” I stället för den energiska lustiga bilden som skapats av konstnären tidigare, kommer bilden av en ung man nedsänkt i djupet i den inre världen.

Den unga mans upplevelser är dolda, och konstnärens tolkning av porträttbilden motsvarar detta andliga uttryck. Intensiteten hos de dolda rörelserna i själen visas på detta drömmande ansikte i synkoncentrationen och asymmetrin i munens mjuka linje.

Under renässansen var det kontemplativa livet tydligt separerat från det aktiva livet. Den första är tillägnad handlingar som riktar sig till allmänt god, den andra är nära kopplad till individens inre värld, med utvecklingen av individens andliga förmågor. Fram till mitten av 1400-talet gav man företräde till porträtttypen av en person som ger alla befogenheter förnuft och vilja till civil – eller militärtjänst.

Till och med den minnesvärda bilden av framstående tänkare och poeter överlagrades av ett aktivt, heroiskt ideal. Men gradvis, under ovillkorligt inflytande från idéerna om neo-platonismen, förflyttas ”tyngdpunkten” i tolkningen av porträttet mot kontemplativt liv. Idén om konfrontation av olika början i själen och dess strävan uppåt, mot källan till absolut skönhet, introducerar nya fasetter i porträttbilden.