Transformation – Sandro Botticelli

Transformation   Sandro Botticelli

Botticelli skapade Kristi figur, åtföljd – inte helt kanoniskt – av Moses och den getskinniga profeten Elisa, mitten av en liten triptyk, som skildrar tre apostlar, James, Peter och John, i botten, i poser som liknar poseringarna för Kristi lärjungar i bön för skålen.

På sidopanelerna finns Saint Jerome och Augustine, två stora lärare i kyrkan, vars gamla och respektabla figurer står i kontrast till Kristi ungdomliga utseende. Även om bladen är separerade från den mellersta delen, ingår deras målningar i sammansättningen av helheten: de helgonas huvuden bildar en triangel som krönas av Jesu huvud.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)