Fallen av en ängel – Marc Chagall

Fallen av en ängel   Marc Chagall

Chagall skrev den här bilden i tre decennier. I den förvandlas berättelsen ännu mer till metahistoria. Hans karaktärer:

– en gammal man fylld av ångest och pekar på den profetiska texten i Tora,

– resenären, som om han slits från sin plats av historiens vind,

– offerdjur med fiol.

Senare – under andra världskriget – förenades bilder av vintern Vitebsk, Madonna och barn och korsfästelsen bildens allmänna intrig. Men målningen är en eldig ängel som kastar sig från himlen.

De katastrofala händelserna på jorden, som i Goethes Faust, har sin ”prolog i himlen”. De verkar vara förutbestämda av en universell katastrof. Kärnan är att man faller bort från Lucifer Gud och hans fall i världen, vilket ger döden. Bilderna är helt apokalyptiska, men de har också anteckningar om hopp, förkroppsligade i mor och barn, odjuret, spelar fiolen och ett tänt ljus.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)