Madonna and Child, Johannes Döparen och änglarna – Michelangelo Buonarroti

Madonna and Child, Johannes Döparen och änglarna   Michelangelo Buonarroti

Den enda bilden på träskivan, som det inte råder tvekan om författarskapet till Michelangelo, anses vara ”Tondo Doni”.

Under senare tid har emellertid experter tenderat att inkludera Michelangelo och den oavslutade målningen ”Madonna and Child, John the Daptist and Angels” som sådana verk. Det kallas Manchester Madonna, för det visades först för allmänheten vid utställningen 1857 i Manchester. ”Manchester Madonna” skiljer sig från ”Tondo Doni” både i sin råare stil och att den är skriven i tempera, inte olja. Allt detta gör det möjligt att hänvisa ”Madonna” till de tidigaste verk av Michelangelo.

Renässanskonstnärer använde poplar som material för brädet. Michelangelos borstar tillhör ytterligare två målningar på träskivor, ”Leda and the Swan” och ”The Temptation of St. Anthony”, men de nådde oss endast i kopior.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)