Madonna and Child, Angels and Saint John the Baptist – Sandro Botticelli

Madonna and Child, Angels and Saint John the Baptist   Sandro Botticelli

Denna ovanliga målning visar Madonna och barnet som håller ett granatäpple i närvaro av den unga baptisten Johannes. Änglarna som sitter på bänkarna i bakgrunden är som skolbarn.

Böckerna förstärker intrycket av en intellektuell intervju och återspeglar konstnärens intresse för kunskap och särskilt i den nya läran om neo-platonisk humanism, intresset som forskare förknippar med innehållet i Botticellis sekulära målningar för Lorenzo di Pierfrancesco Medici.

Det är möjligt att bilden är frukten av arbetet i Botticellis verkstad; befälhavaren kunde skissa en komposition på marken och förse eleverna med det mesta av målningen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)