Yrkandet och prövningarna av Moses – Sandro Botticelli

Yrkandet och prövningarna av Moses   Sandro Botticelli

Den 27 oktober 1480 kom Botticelli, tillsammans med andra florentinska konstnärer, Domenico Ghirlandaio och Cosimo Rosselli, till Rom, där de blev inbjudna att delta i ett försoningsprojekt mellan Lorenzo de Medici, de facto härskare i Florentinska republiken och påven Sixtus IV. Våren 1481 började Florentinerna att arbeta i det sixtinska kapellet tillsammans med Pietro Perugino, som hade börjat arbetet tidigare.

Temat för målningen var en parallell mellan berättelserna om Mose och Jesus Kristus, som en symbol för kontinuitet mellan det gamla och nya testamentet, liksom kontinuiteten mellan lagen som givits till Moses och budskapet om Jesus, som i sin tur valde St. lagligheten hos arvingarna till St Peter – påven.

Detta är den andra av freskomålarna i Moses historia, belägen på kapellens vänstra vägg, mittemot fresken ”Temptation of Christ”, som också ägs av Botticelli. Inskriften på frisen som krönar väggmålningen lyder: TEMPTATIO – MOISI – LEGIS – SCRIPTAE – LATORIS.

Fresken visar flera avsnitt från Moses liv, beskrivna i Exodus Book. Till höger dödar Moses en egyptisk övervakare som hånade judarna och går in i öknen. I mitten hjälper Moses Jethros döttrar och jagar bort herdarna som inte skulle låta flickorna gå till brunnen. I det övre vänstra hörnet finns en scen där Moses tar av sig skorna och hör Guds bud att återvända till Egypten och befria sitt folk [1]. I fresco nedre vänstra hörnet leder Moses judarna till det utlovade landet. I alla avsnitt är Moses lätt att känna igen av sina gulgröna kläder, han är på samma sätt klädd i resten av kapellets fresker.