Freskerna i villan Macherelli. Lorenzo Tornabuoni and the Free Arts – Sandro Botticelli

Freskerna i villan Macherelli. Lorenzo Tornabuoni and the Free Arts   Sandro Botticelli

Frescoen till Villa Marcelli ”Lorenzo Tornabuoni and the Free Arts” visar en ung man som framträder före personifieringarna av Free Arts, chef bland dem är retorik, resten representerar dialektik, aritmetik, grammatik, geometri, astronomi och musik. Scenen ligger mot en bakgrund av träd, nu knappast urskiljbar.

En ung man åtföljs av en ung jungfru, några tecken, inklusive förekomsten av Cupid på andra sidan den representerade, antyder att det är Venus. Hon leder den unga mannen med en graciös gest, som har blivit bekant med Botticelli-konsten.

Gemenskapen av vackra kvinnor, med verklig värdighet och vänlighet som möter den unga mannen som kom in i deras besittning, beskrivs av smidiga linjer som fritt omfattar hela. Hela gruppen är byggd med det naturliga, långt ifrån schematismen för allegorin om fri konst: istället för en abstrakt idé har vi en levande föreställning av motiv.

Meningen med fresken är introduktionen till den ”verkliga kunskapen”, som den förstås av humanister från Platonov-akademin i Careggi under påverkan av Fichinos läror: inträde i ett högre liv åstadkommes under tecken på Venus, men genom kunskap