Landskap med ett torrt träd – Caspar David Friedrich

Landskap med ett torrt träd   Caspar David Friedrich

Friedrichs landskap är fyllda med symboler. Månens faser, tiden på dagen, de arkitektoniska formerna och naturligtvis träden – allt detta kunde få en symbolisk betydelse i hans verk. Konstnären förmedlade ofta finligheten och kortheten i människans existens med hjälp av torkade träd och trasiga grenar – som till exempel i ”Landskap med ett torkat träd”, ca. 1798, där silhuetten av ett dött träd ekar ruinerna i bakgrunden. I ”Forntida begravning under snön”, ca. 1807 döda träd omger en gammal grav.

De döda träden i målningarna av Frederick ofta sida vid sida med unga greener, som symboliserar den kristna tron ​​i evigt liv. Och här är det viktigt att korset på duken av Friedrich alltid omges av ständigt gröna. De sammanflätade grenarna av träden betecknar i Friedrich samlingen av människors själar. I vita klippor på Rugen symboliserar till exempel träd som lutar mot varandra konstnärens lyckliga förening med sin fru.