Lamentation of Christ – Anthony Van Dyke

Lamentation of Christ   Anthony Van Dyke

Alla evangelister säger att när Jesus Kristus dog på korset, gick hans lärjunge, en rik man med namnet Joseph från staden Arimathea, till Pontius Pilate för att be om den döda Kristus kropp.

Pontius Pilate gick med och Joseph tog bort kroppen från korset. Han och en annan hemlig lärjunge av Jesus Kristus, med namnet Nicodemus, förbereder allt som krävs för begravningen enligt judisk sed: Joseph köper ett rent linnekläder för att ströva de döda, och Nicodemus för med sig en blandning av myrra och aloe, ”en liter ungefär hundra”, till smörja sin kropp. De har bråttom: Jesus Kristus korsfästes och dog på fredag.

Nästa dag är lördag, enligt den judiska kalendern, vilodagen då det är förbjudet att göra någonting, så den avlidne måste begravas på fredagen innan den första nattstjärnan dyker upp. Konstnären skildrade det ögonblick då den korsfäste Kristus togs bort från korset och placerades på ett tidigare förberett linne. Jesu muskulösa, döda kropp vilar maktlöst i moderns händer. Hon bad i sin bön för sin son ögonen mot himlen. Och över kroppen har änglarna redan böjt sig, redo att föra Jesus Kristus till himlen.