Lamentation of Christ – Peter Rubens

Lamentation of Christ   Peter Rubens

Rubens, vars namn är otydligt kopplat till barockstil, målade denna bild under sitt första besök i Rom. Här förenade han ikonografin för drinken – Guds moders gråt över Sonen – och positionerna i graven. Mary stöder den avlidna Kristus, hans kropp ser tung ut, huvudet lutar sig över axeln.

Runt är de heliga Joseph av Arimathea, Evangelisten Johannes och Mary Magdalene. Frälsarens kropp avbildas nästan naturalistiskt, resten av karaktärerna är nedsänkta i djupa upplevelser. Kanvasens spända atmosfär skapas av den nära bilden av figurer, som ofta var fallet i barockkonsten.

Reliefer på sarkofagen med uppoffringsscener är ett tema för Kristi korsfästelse. Färgningen av verket med sitt finaste utskrivna mänskliga kött, ljusa färgfläckar, en stormig himmel och upplyst förgrund skapar en känsla av ångest och samtidigt sublim.

Kombinationen av realism med den högtidliga stämningen i bilden påverkades av påverkan på Rubens av de romerska konstnärerna på den tiden, och framför allt Caravaggio.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)