Diana på jakt – Marco Caroli

Diana på jakt   Marco Caroli

De gamla romarna var uppriktigt engagerade i att låna, särskilt i förhållande till de erövrade grekerna, från vilka de uppfattade alfabetet, rakskägg, myntmynt, gudarnas panteon. Nästan alla Hellas olympiska gudar fick andra namn.

Man trodde att de nya gudarna är utformade för att stärka det romerska riket. Jaktgudinnan, Artemis, blev känd som Diana. Och namnet är inte mindre känt i historien om världens konstnärliga kultur än den ursprungliga versionen. I målningen av den äldre Marco Caroli ges huvudområdet för kvällslandskapet, som är fullt av lugn och ro.

Terrängen är tydligt stenig, bergig, men tätt odlade träd gör det attraktivt för jakt och rekreation, för ensamma promenader. När det blir mörkt och solen går ner sjunker terrängen gradvis in i skymningen, och det är inte möjligt att se några detaljer i landskapet direkt. Emellertid kommer den uppmärksamma experten på målning, efter att ha tittat smalt, utan ansträngning ta reda på i det högra nedre hörnet inte det rådjuret, inte det rogn. Därför, för att jaga Diana och hennes följeslagare finns det någon!

Gudinnan mania räcker pekar på ett djur som försöker gömma sig snart, och ger instruktioner till pojken och hundarna att ta en spår. På avstånd, mot solnedgångens bakgrund, kan du se templens kolumner. Det kan vara så att den athenska akropolis menas.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)