Månuppgång över havet – Caspar David Friedrich

Månuppgång över havet   Caspar David Friedrich

Bilden målades som ångrum på duken ”Landsbygd i morgonljuset.” I båda verken låter temat tid, alltid fascinerande Frederick. I mitten av kompositionen ”Landsbygd i morgonljuset” placerade konstnären ett stort ek, bakom vilket berg och en kyrka är höljda i dimmig dimma. Båda målningarna återspeglade konstnärens tankar om den jordiska existens svaghet.

I fallet med månens stigning över havet utvecklar han sitt vanliga tema och visar människor som tittar på månens uppgång – det vill säga på Fredericks språk, hur snabbt och omöjligt livet går. Det är anmärkningsvärt att konstnären placerade sina ”observatörer” på en enorm stenblock. Vad ska han symbolisera? Förmodligen tronens sten, vilket tillåter människor att vara lugna inför oförsonliga döden.

Hela scenen är i lila toner, som Frederick ansåg som sorgfull. Han var förresten inte den första som såg en symbol för snabbhet i månen. Till och med honom sade den romantiska mystiken Runge: ”Det verkar inte konstigt för mig när vi omedvetet kommer ihåg hela vårt liv, tittar på molnen som passerar vid fullmånens ansikte… De påminner oss inte bara om det förflutna livet, utan också får oss att tänka väntar på att vi kommer. ”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)