Kurfustr Friedrich the Wise on the Hunt – Lucas Cranach

Kurfustr Friedrich the Wise on the Hunt   Lucas Cranach

Å ena sidan är detta en historisk bild, eftersom den skildrar ett specifikt fall – jakten, arrangerad av väljaren Friedrich the Wise till ära av kejsaren Maximilian.

Samtidigt är det en av de bästa naturtyperna inom europeisk konst. Cranach skapade inte ett så förtrollande landskap i hela sitt liv: ett panorama över kullar och skogar, gräsmattor tvättade av floden; i hålrummet var skyddad en stad med gavlarna kyrkor; på kullen står ett stolt slott.

De mörka träklumparna, ängenas ljusgröna äng, flodens ädla grå färg och himmelblått skapar en bakgrund som är spridd som en mosaik av ädelstenar, figurer av människor och djur. En efter en växlar episoderna av jakten, och det är svårt att riva bort blicken från denna glada, osofistikerade, men oändligt underhållande bild.