Moses med lagens tabletter – Guido Reni

Moses med lagens tabletter   Guido Reni

I början av 1600-talet kom studenter från Bologna Academy, det vill säga studenter till Carracci-bröderna, såväl som anhängare av Caravaggio, i italiensk målning. I Renees verk förenas båda dessa områden.

Denna duk skildrar fått de gudomliga buden från Mose. Profetens kraftfulla och inspirerade bild betonar hans skarlakansröda mantel. Moln som löper över himlen förstärker det spännande och högtidliga ögonblicket för en händelse där naturen är inblandad.

Renis konstnärliga passion bringar honom närmare i anda till Caravaggio, från vilken han inte bara tog kontrastbelysning, utan också förmågan att känslomässigt skärpa det som händer i bilden. Så den avsiktliga dramatiseringen av bilden, som var karakteristisk för akademiker, förvandlas till en levande mänsklig känsla hos målaren.

Samtidigt förmedlar Renee händelsens universella skala och ger en person den inre höjden när han kan prata med Gud.