Antagande av Jungfru Maria – Bartolome Esteban Murillo

Antagande av Jungfru Maria   Bartolome Esteban Murillo

På 1670-talet förlorar bilden av Jungfru Maria i Murillos verk värme, blir ”generaliserad-teologisk.”

Konstnären visar nu Guds mor, inte som tidigare – en ung kvinna med en dold sorg i ögonen, det gudomliga barnet pressas beven mot hennes bröst, men av någon abstrakt gudom. Om befälhavaren brukade följa väg för konkretisering av Madonnas bild, försöker han tvärtom generalisera honom, som att ta bort jungfru Maria från de jordiska ”sfärerna”. Han lyfter henne på en piedestal, från vilken hon uppträder för betraktaren som en avlägsen och i huvudsak likgiltig mot hans små jordiska sorg och glädje av makt. Undantag från serien ”likgiltiga Madonn” är kanske bara ”Madonna-Gypsy” och detta är ”Ascension of the Virgin Mary”, där Murillo återvänder till sin tidigare stil.

I det sista verket visas Guds mor, visat av målaren vid uppstigningsögonblicket till det ojämna ljuset, för oss igen i form av en ung flicka med ett naivt och tillförlitligt uttryck av ett nästan barnsligt ansikte. Credulity – och i öppna händer på Jungfru Maria. Den mjuka utstrålningen som omsluter henne ger Hennes bild ännu större värme och uttrycksfullhet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)