Bust of Field Marshal, The Most High Prince G. A. Potemkin-Tavrichesky – Fedot Shubin

Bust of Field Marshal, The Most High Prince G. A. Potemkin Tavrichesky   Fedot Shubin

Porträttet har en speciell psykologisk uttrycksförmåga. Konstnären strävar inte bara att sanningsenligt förmedla naturen, utan också att visa sin individuella karaktär. Shubins intresse för karaktärsdragen för hans karaktär får ett djupgående och sofistikerat uttryck.

Skulptören visar greppets breda, godmynta ansikte, som skeptiskt ler i haloen av frodiga lockar, med en kraftfull nack som sticker ut från den tunna spetsen på hans skjorta. Det var ett komplicerat uttryck i hans ansikte – antingen trötthet eller trassad. Grigory Alexandrovich Potemkin – statsman och militär ledare, diplomat, räkning, sedan 1784 – Field Marshal.

Generalguvernör i provinserna Novorossiysk, Azov och Astrakhan. 1783, för annekteringen av Krim till Ryssland, fick han titeln Hans Serene Highness Prince, med namnet Tavrichesky. Sedan 1784 – President för det militära kollegiet. Befälhavare för den ryska armén under det ryska-turkiska kriget. Favorit av kejsarinnan Catherine II.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)