Bland lärarna – Vasily Polenov

Bland lärarna   Vasily Polenov

För ryska konstnärer under andra hälften av 1800-talet är ett intresse för evangelisk historia typiskt: låt oss ringa åtminstone namnen på Kramskoy, Perov och Ge.

De flesta av dem försökte manifestera den mänskliga naturen hos Kristus genom att rensa bilden av ”mysken” och mirakel. Sådana – låt oss beteckna den som etiska – inställning till den heliga skriften motsvarade tiderna. Polenovs många års arbete med återupprättandet av evangeliets berättelse låg helt i linje med denna tradition, tolkningen av konstnären själv förklarar mycket: ”Jag vill leta efter historisk sanning.”

Han drömde om den pedagogiska effekten av sin cykel och sammanställde en uppsättning evangelietekster med sina egna anteckningar som skulle kommentera målningarna, – allt detta ger mycket till Tolstojism, som lockade Polenov.

Samtida slog denna återuppbyggnadsupplevelse med sin omfattning och rent pittoreska dygder – en offentlig visning av verk 1909 väckte stort intresse. Vi återger två verk som ingår i serien ”Från Kristi liv”: ”Förde barn” och ”Bland lärarna”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)