Forntida fästning – Konstantin Bogaevsky

Forntida fästning   Konstantin Bogaevsky

I målningarna 1900-1904 agerade Bogayevsky som en fullt utvecklad konstnär och hade sitt eget ursprungliga kreativa ansikte. Först och främst fann han i Krimlandskapet ett oberoende historiskt tema, som sedan utvecklades och varierade av honom under många år. Behandlingen av detta tema av konstnären var också mycket speciell. Han försökte inte återskapa en specifik historisk plats förknippad med vissa gamla händelser. Efter att ha levt i epokens anda försökte Bogayevsky i sitt samtida landskap att känna den avlägsna historien och att i sin konstnärliga bild förmedla sin ”erfarenhet” av det förflutna.

Enligt hans humör var målningarna av Bogayevsky, skriven under denna period, konsonant med de ryska konstnärernas och författarnas verk, där antiken återuppstod med retrospektiva motiv. På bilden längs stenkustmassivet finns en mur av en medeltida befästning med fönsterbalkar och en fästningsport. Allt är inneslutet i nattens mörker. Månsken faller på fästningen, stenstigar, rinner ner till vattnet och låga kammusslor vågor. Twilight är alarmerande. På bilden ger formerna av den synliga världen upphov till idéer om det förflutna, inte längre synliga livet i Odyssey och Argonauts.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)