Altar – Konstantin Bogaevsky

Altar   Konstantin Bogaevsky

I stil med tapestry skrev Bogayevsky ett av sina mest märkliga landskap under denna tid – ”Altar”, där han underordnade vissa delar av Krimlandskapet till ett strikt system för komposition och färgförhållanden. Hans fantasi tar oss med till ett ”okänt land”, där naturen är majestätisk och storslagen. Bakom de höga, smala silhuetterna av förgrundens tallträd finns en monolitisk bergskedja som slutar med en spetsig pyramidformad topp. På vissa platser längs bergssluttningarna finns tunna tallar, som upprepar formen på de första hyvlade träden, och konturen av själva bergskedjan upprepas i det lilla berget sett bakom det med samma pyramidformade topp. Från dessa platta toppar stiger tunna rökströmmar in i himlen med vertikala ljus och smälter samman med molnen.

I det något fantastiska landskapet ”Altars” kommer vi att känna igen den bekanta konturen av de smala Krim tallarna och stenkontur av Tepe-Kerman-berget med dess karakteristiska nakna sluttningar och platta bordliknande toppar, fångade på en av konstnärens fullskaliga skisser. Genom att utforma de naturliga formerna i bilden och föra dess färgskala till den tänkta villkorade färgen förlorar Bogayevsky inte känslan av proportioner i interaktionen mellan det verkliga och det konventionella. Men för all dess närhet till naturen fylls hans landskap med en viss symbolisk betydelse.

Hela det sublima romantiska landskapet uttrycker konstnärens dröm om ett vackert, strålande land, där miljön och känslorna hos en person slås samman i en harmonisk enhet, där det inte finns någon plats för filistinsk prosa att vara, där allt är sublimt och högtidligt. Åren 1906-1908 var en period då Bogayevsky var särskilt förtjust i symbolistförfattarnas arbete. Meterlinka, A. Bely, V. Ya. Bryusov, A. A. Blok, i själva poesin som han lockades av poetiska allegorier, som visar en manifestation av en persons känslor och tankar. Med symbolisterna från Bogayevsky förde samlingen appell till universumets liv.

Den tidens vetenskapliga resultat gav anledning till reflektion över rymden, om jordens primitiva tillstånd. Det kosmiska temat ljudde i poesien till AA Blok, V. Ya. Bryusov, M. A. Voloshin, i målningen av L. S. Bakst, N. K. Roerich, M. K. Čiurlionis, som skapade anmärkningsvärda verk som framkallade en idé om universums storslagelse. I Bogayevskys verk fungerade solen, stjärnorna, himlen och molnen också som symboler för tragedin eller naturens glädje och uttryckte författarens tankar om livets eviga triumf.

Av samtidens memoarer följer att han uppmärksammade astronomers vetenskapliga upptäckter, han älskade själv att observera stjärnhimlen, planetenes rörelse. Rylov berättar om hur de, som möts i St. Petersburg, ”[…] älskade att transporteras till stjärnvärlden, för att resa från planet till planet […]”. Bogaevskys fru nämner också konstnärens fascination för astronomi: ”Han älskade astronomi, kände stjärnhimlen som” hans land. ”Han observerade ofta de himmelska kropparna genom ett teleskop.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)