Seashore – Konstantin Bogaevsky

Seashore   Konstantin Bogaevsky

I Bogayevskys önskan att förflytta sig från de verkliga till mer fantastiska bilderna och hitta ”en annan värld, den andra världen” var hans önskan att motsätta sig något oerhört mer betydelsefullt för den grå småborgerliga vegetationen. Och detta kan tolkas som uppkomsten av hans skapande krafter, född av protest mot vardagens vulgaritet. I önskan att skriva ”en stor, grandios, som Beethoven-melodi” var något mycket mänskligt, humant. Konstnären var angelägen om att skapa ett verk som främjar människans förbättring och väckte i honom en rusa till det vackra.

Bogayevskys karaktäristiska verk under denna period är målningen ”Havets kust”. Temat i det förblir detsamma; det här är den gamla Cimmeria, öde och öde. Men landskapets interna innehåll varierar avsevärt. Det störande, dramatiska tillståndet i naturen som ligger i konstnärens tidigare verk, ersätts av fred här, som känns i stenplatån med en mur av befästningar på toppen, i låga havsvågor och i en ljus himmel med flytande moln. Men detta är inte lugnet av lugn varelse.

Konstnären tar med sig krimens karaktärsanteckningar av högtidligt ljud och ger den romantiskt förhöjda strukturen i sitt verk en touch av statlighet och storhet. Längs kanterna på duken placerar han höga lövträd. De bestämmer som sagt objektens skala och fungerar samtidigt som ett slags dekorativa mottagningsscener, som anger utvecklingen av rymden i landskapets djup. Känslan av djup skapas också på grund av växlingen av breda färgplan av grönaktigt vatten, grå-lila jord och blåblå himmel, som ligger i steg från en mörk, mättad färg till en ljusare, ljusare.

Sky Bogaevsky skriver långsträckta vertikala och separata slag. Moln orsakar lessenirovka, mer smidig skrivstil gör det i detta fall möjligt att förmedla deras rundhet, lätthet och fluffighet. Konstnären skulpterar formerna på jordskyddet med täta smälta slag, han belyser de upplysta grå-rosa stenar och stenar med chenilskuggor.

På bilden ”Havskusten” generaliserar Bogayevsky som helhet land, vatten och himmel, men ger en märklig prydnadsbild till kronorna på de första planterade träden, som sticker ut mot himmelens ljusa bakgrund med en delikat mörk silhuett. Subtiliteten i bildens färg, tydligheten i konturerna av stora färgfläckar, prydnadsbilden av enskilda detaljer, den speciella ytan på målarfärgets textur får bilden att se ut som en väv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)