Lovers of Nightingales – Konstantin Makovsky

Lovers of Nightingales   Konstantin Makovsky

Genremålningarna av Vladimir Makovsky tillhör de mest typiska, läroboksexemplen på ”Wanderers” – konsten. Hans tidiga, smidigt skrivna, små formatkompositioner är godmodig anekdotiska, ägnade åt den ”lilla människans” omtänksamhet och enkla glädje. Sådana är ”Lovers of nightingale sjunga”.

Med tiden framträder temat ”förnedrad och förolämpad” tydligare i hans genre-romantik.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)