Vid tebordet – Konstantin Korovin

Vid tebordet   Konstantin Korovin

Korovins första verkligt impressionistiska verk tillskrivs vanligtvis de så kallade ”Zhukovsky” – målningarna. Cykeln fick sitt namn från byn Zhukovka, där Polenov dacha var belägen, med vilken Korovin var vänlig. Konstnären kom hit inte bara för frisk luft utan också för att lösa viktiga tekniska problem – Korovin arbetade mycket med problemet med att överföra ljus – och luftmiljön.

Det bör omedelbart noteras att sådana frågor redan har tagits upp i målningarna av franska impresjonister, och var och en av dem fann sitt eget sätt att genomföra denna uppgift, som för Korovin var han närmare tillvägagångssättet från Monet, som satte det omgivande landskapet i förgrunden än den mänskliga hjälten.

Landslivet i Polenov fortsatte snabbt och trångt – den gästvänliga värden träffade gärna vänner, stipendiater och studenter. Här stannade Nesterov, Serov, Ostroukhov och många andra framstående personligheter i deras era. Alla dessa gäster blev hjältarna av ”Zhukovsky” målningarna av Korovin.

I målningen ”Vid tebordet” skildrade målaren Elena Polenova, Natalia Polenova, hennes syster, den unga konstnären Maria Yakunchikova och familjevänen Vyacheslav Ziberova.

Vid första anblicken slår en rent impressionistisk komposition – effekten av en slumpmässig ram, uppfunnet av franska medarbetare. Som om hjältarna oavsiktligt förseglades på duken – deras ställningar är avslappnade och alla är upptagna med sitt eget företag. Kompositionens centrum flyttades medvetet åt vänster, och den klippta kanten, liksom, från samma vänstra sida tycktes spela hela historien. Han satt, säger de, konstnären vid bordet, stod upp och fångade den här scenen – han lämnade den tomma stolen och rörde sig något som om Korovin just hade stigit upp. Denna målare och sökte – att framställa ett moment i dess realism och dynamik.

Det är inneboende i många målningar av impressionisterna – att identifiera genren i arbetet ”Vid tebordet” är ganska problematisk. Duken har absorberat bara lite av allt – den uppmärksamma tittaren kan skilja mellan funktionerna i ett gruppporträtt, en genrescen, ett landskap och ett stilleben.

Den känslomässiga sidan av bilden är förvånande. Var och en av deltagarna förmedlar sin atmosfär – en lugn stämning härskar runt Natalia med sy i händerna, en viss spänning känns i de andras poser och ansikten. Till och med Elena beskärda figur, som är synlig för oss bakifrån, vittnar vältaligt om detta.

I sitt humör och ljus är bilden av Korovin mycket lik måleriet av Auguste Renoir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)