Flood – Karel van Mander

Flood   Karel van Mander

Enligt Bibeln var översvämningen gudomlig vedergällning för mänsklighetens moraliska fall. Gud beslutade således att utrota hela mänskligheten och lämnade bara den fromma Noah och hans familj – de enda rättfärdiga människorna som bodde på jorden vid den tiden.

Gud informerade Noah i förväg om sitt beslut och beordrade byggandet av Arken, ett fartyg som kunde överleva översvämningen som bereddes. Gud gav Noah exakta instruktioner om hur man bygger en ark och utrustar den för en lång resa. I början av arken byggdes Noah 500 år gammal och han hade redan tre söner. Efter byggandet av arken, före floden, var Noah 600 år gammal. Således tog arkens konstruktion 100 år.

När arbetet var avslutat fick Noah besked om att gå in i arken med familjen och ta med sig ett par av varje djur som bor på marken. Noah uppfyllde ordningen, och när arkens dörrar stängdes föll vattnet på marken. Floden varade i 40 dagar och nätter och nästan allt liv på jorden dog, bara Noah och hans följeslagare återstod.

Denna tragedi avbildades av många av målarna och varje ny bild var en utmaning för varje konstnär, en önskan att visa sina färdigheter. Karel Van Mandr var en mästare av mannerism och visade människor i förvrängda, dramatiska poser.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)