Graveringar – Paul Gauguin

Graveringar   Paul Gauguin

Den första vädjan till graveringen var kopplad till Gauguin önskan att tjäna pengar på publiceringen av hans verk.

Tillsammans med Emile Bernard skapade han en serie graveringar för utställningen på Volpins café som en del av Världsmässan 1889. Oftast arbetade Gauguin med litografitekniken, även om han föredrog att skära ut klichéen på en zink, snarare än på en stenplatta. Han tyckte att den grova konsistensen av zink var mer attraktiv.

Gauguins kompositioner var inte original – de reproducerade som regel de plotter av verk som redan skapats av konstnären. Gauguin använde originalverken för att utforma sin dagbok ”Noah Noah” och dekorerade manuskriptet med träsnitt, akvarellskisser och teckningar.

De mest framgångsrika var bara graveringar. Deras teman fastställs av Tahitiska mytologin, och den stil där de utförs är helt klart en primitiv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)