Gammal man och ung man som kommer ut ur vattnet. Fragment – Alexander Ivanov

Gammal man och ung man som kommer ut ur vattnet. Fragment   Alexander Ivanov

Bilden är genomtänkt utomordentligt. Varje karaktär, varje objekt har sin egen filosofiska betydelse. Här kommer en gammal man och en ung man ur vattnet – detta är en symbol för ungdom och ålderdom. Siffrorna som ”skakar” till höger är en symbol för vördnad, återhållsamhet, Guds rädsla. Konstnären försöker förmedla en religiös berättelse som en riktig händelse. För att göra detta skapades han till bilden mer än en skiss av skisser från livet.

Han skrev också alla karaktärer från naturen. Det är därför figuren, stängde publiken, skrev han till exempel från sin vän, N. V. Gogol. Ivanov kallade denna bild ”en ångerbar syndare”; i den återspeglade han författarens svåra upplevelser i samband med religion.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)