Den generösa Scipio – Karel van Mander

Den generösa Scipio   Karel van Mander

Det här – berättelsen äger rum i antika Rom, under det andra Puniska kriget. Det andra Puniska kriget – en militär konflikt mellan de två koalitionerna, under ledning av Rom och Kartago, för hegemoni i Medelhavet.

Den officiella orsaken till kriget var belägringen och fångsten av den spanska staden Sagunta av den karthagiska befälhavaren Hannibal. Efter det förklarade romarna krig mot Kartago. Först besegrade den karthagiska armén under ledning av Hannibal de romerska trupperna. Den mest betydelsefulla segern av karthagierna är slaget vid Cannes, varefter Makedonien anslöt sig till kriget på sidan av Kartago. Men romarna kunde snart gripa initiativet och inledde en offensiv. Det sista slaget i kriget var slaget vid Zama, varefter Kartago bad om fred. Som ett resultat av kriget förlorade Kartago alla sina ägodelar utanför Afrika.

I början av 209 beslutade Scipio om ett plötsligt angrepp på den karthagiska basen från land och hav. Efter att ha lämnat en 3 000-stark garnison kommanderad av Mark Silan marscherade Scipio söderut med 25 000 soldater under våren. Scipios vän Gnei Lelius befälde en flotta på 300 fartyg. Målet var på en smal halvö, så det beslutades att bygga befästningar. Nästa morgon hade attackstegar redan lutat sig mot väggarna, men romarna avvisades av en förment fristående som skickades av garnisonbefälhavaren Magon.

Under det tredje försöket landade Lely sjömän i hamnen för att hjälpa infanterister. Slutligen omgavs Magon och Scipio gav order om att stoppa slakten. Fånga New Carthage fick Rom ytterligare mat, silvergruvor och hamnen – ett brohuvud för ytterligare framsteg i söder.

Invånare i staden Scipio lämnade fri, 2 tusen vapensmeder lovades frihet, om de kommer att arbeta på Rom. Bland fångarna fanns en vacker flicka. Soldaterna, som visste att Scipio lägger ögonen på henne, förde henne till honom, men Scipio, efter att ha fått veta att flickan älskade en viss spansk ledare, Allucia, introducerade henne för honom.

När flickans föräldrar kom till svar på Scipio och tog med sig en lösen, så att Scipio släppte henne, visade Scipio generositet och, återlämnade flickan, ställde ett villkor att lösenpengarna skulle vara hennes medgift vid ett bröllop med Alluce. Som tacksamhet anslöt sig Allucius och 1400 krigare av hans stam till Scipios armé.

Dessa händelser fungerade som intrig för målningar av vissa konstnärer som kallas ”The Scipios generositet”.

Karel van Mandre målade detta verk på koppar, på en vit bas, vilket ger blommorna större intensitet. Baksidan av koppar är också dekorerad med en Allegory of Nature.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)