Bokillustrationer – Marc Chagall

Bokillustrationer   Marc Chagall

Konsten att gravera Chagall förstås i Berlin från Hermann Struck, som skrev en klassisk studie om detta ämne. Han tog lite träskärning och litografi och föredrog fortfarande etsning av dem. Det var i denna teknik som Chagall skapade sina berömda illustrationer för Gogols döda själar, La Fontaine’s Fables och Bibeln.

Illustrationen, som visar Noah som låter en duva ut ur Arkens fönster, är hämtad från Bibeln. Chagall arbetade med dessa illustrationer i flera år. Tyvärr förblev böckerna som hans kund planerade att släppa, Ambroise Vollard, opublicerade. Vollar dog och världskrigets utbrott verkade sätta stopp för detta projekt.

Och ändå skedde dessa böcker: Dead Souls dök upp 1948, La Fontaine’s Fables 1952 och Bibeln 1956. Var och en av dem innehöll cirka hundra stora illustrationer. Visst var cirkulationen knapp – 200-300 exemplar. Som bokillustratör följde Chagall sina egna principer och trodde att illustrationen inte borde återberätta innehållet i boken utan erbjuda synliga bilder av vad det handlar om.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)