Flickan på tröskeln – Konstantin Korovin

Flickan på tröskeln   Konstantin Korovin

Etude ”Flicka på tröskeln” hänvisar till den tidiga perioden med kreativitet Konstantin Korovin. Precis som i ett antal landskapsskisser från 1890-talet, sattes en kvinnlig figur i dukens sammansättning, som om den upplöstes i landskapet. Ljuset som faller in i rummet från trädgården omsluter modellen, upplöser tydliga linjer, omger det med en mystisk utstrålning.

Vid konturbelysning blir till och med färgerna ostadiga och flyter in i varandra. Luften som skakar och instabil belysning döljer emellertid inte sitt leende ansikte, som blåa ögon lyser på. Konstnären var tydligt imponerad av den ryska nationella typen av kvinnlig skönhet, förkroppsligad i modellen. Lyra och blommor i hennes händer uppfattas som en antydan till något själens mysterium.

Studien utförs i ett ljust glädjeutbud av subtilt nyanserade toner och är genomsyrat av en glad, fullblodig känsla av att vara. Han gör inte intryck av studien, skisser, skisser för minne, enligt vilken ett nytt verk kommer att skapas. Sådan ofullständighet var karakteristisk för impressionismen i allmänhet. Genom att ta tag i det ögonblick som slog honom skapade KA Korovin ett helt färdigverk.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)