Flickan med en lös ljon – Ivan Kramskoy

Flickan med en lös ljon   Ivan Kramskoy

De upproriska ”vandrare” gjorde i huvudsak uppror mot att begränsa tomtfriheten – skaparna ville själva välja teman för sina dukar, ”uttrycka” nya problem och föreslog en ny estetik. , utarmning av vitalitet.

Det mest kända verket av Kramskoy om detta ämne – ”Flickan med spottet upplösts”. Kramskoy som ingen annan var imponerad av den här trenden. Först under sjukdomsperioden, när den fysiska styrkan hos en person redan är uttömd, vaknar den andlighet som inte syns bakom det dagliga rörelsen i den, först då är det möjligt att ta hänsyn till personens verkliga essens, hans skönhet – det är precis vad Kramskoy ansåg. Samtidigt sätter målaren inte upp sig för social inriktning – hans målningar avslöjar inte och väcker inte problem. Snarare ger hans arbete en möjlighet att titta djupt in i en persons själ under den perioden då den öppnas och avväpnas.

Bilden är mycket harmonisk och naturlig. Den diagonala kompositionen låter dig granska ansiktet – en sorglig och reflekterande djup inre reflektion. Upplyst av ljus, vilket ytterligare betonar trötthet, men ansiktet visar emellertid den obegripliga inre styrkan och fastheten i flickans karaktär.

Konstnären älskade detta verk väldigt mycket, och fram till sin död vågade han inte avskedas med att avslöja målningen i sin studio.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)