Paris från fönstret – Marc Chagall

Paris från fönstret   Marc Chagall

Målningen målades i slutet av konstnärens första period i Frankrike. Efter flera år vände han fortfarande till den franska huvudstaden.

Vyn från fönstret som visas här blir senare typisk för Chagall. Han symboliserade en syn på extern verklighet inifrån, enhetens hem och världen.

På 1910-talet gjorde Eiffeltornet ett stort intryck på Chagall. I hans ögon var det inte så mycket personifiering av en teknisk civilisation, som ett nytt torn av Babel, denna gång som kan nå mystiska himmelska höjder. I ”Paris från fönstret” betonar dess strävan till himlen och bekräftar återigen fönsterkarmen, som liknar en trappa. Som alltid förenar de bilder som skapats av Chagall det verkliga och det surrealistiska, och deras ologiska natur har sin egen interna logik.

Bildens huvudtema är dualism och enhet i världen: blommande växter, födda av jorden, och en mångfacetterad bottenlös himmel, man och kvinna, man och djur, inre och yttre vision, förkroppsligad i en tvåsidig bild som Janus, män.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)