Boskapssäljare – Marc Chagall

Boskapssäljare   Marc Chagall

Mark hade bott i Paris i två år, men han var fortfarande lockad och orolig av bilder-minnen från sin barndom och kopplade till sitt moderland. Så, till exempel, är arbetet ”Säljaren av boskap” fylld med metaforer i det pseudo-välmående livet i Ryssland. På duken avbildar en sto med ett ofödat föl i magen med en vagn.

På vagnen ligger en ko och ägaren själv sitter och bakom honom följer hans fru med ett lamm på axlarna. En person som bär ett lamm på sina axlar är en traditionell tidigt kristen bild som går tillbaka till den goda herden – Kristus. Hjältarna går framåt, men samtidigt tittar de intensivt tillbaka, som om de försöker reda ut sitt förflutna liv.

All denna monotona komposition balanseras av alternerande vertikaler och horisontella. Det skiljer sig från de tidigare verken i ljust orange, gulgrönt och rött festligt bilagor av den intensiva kontrasten av den mörka villkorade bakgrunden och de lila-vitaktiga färgerna som författaren tolkar bilderna av karaktärerna och därigenom förenar dem till en enda helhet. Färgen på bilden övertygar oss om att det ryska välmående livet bara var ett utseende. Jag verkar bara att tidigare var någon nöjd.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)