Etudes oil – Pierre Auguste Renoir

Etudes oil   Pierre Auguste Renoir

Även om Renoir, till skillnad från sina impressionistiska vänner Monet och Sisley, inte var benägen att måla landskap, gillade han ändå att arbeta utomhus, och han gjorde en gång utomhus många ljusa skisser med olja.

Ibland använde Renoir dessa studier som bas för sina framtida målningar, som han skrev i studion. Etuden, som fångar stranden vid Cradle Rock, på ön Guernsey målades i september 1883, när konstnären besökte Kanalöarna.

Därifrån skrev han till sin försäljningsagent Durand-Ruel om glädjen som kvarstår på dessa stränder, där det vid varje steg finns föremål som du vill dra så snart som möjligt. Det är troligt att denna lilla ljusa bild skrivdes i en session, eftersom mänskliga figurer lades till den fortfarande torra, våta färgen på havets ”bakgrund”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)