Kvinnans huvud – Pierre Auguste Renoir

Kvinnans huvud   Pierre Auguste Renoir

Ett annat område där den unga målarens ljusa talang helt avslöjades var porträttet. Det är sant att Renoir inte försökte avslöja bildens djup, för att ge en detaljerad psykologisk egenskap hos en person. Han skrev nästan uteslutande unga kvinnor och barn och försökte förmedla ungdomar och skönhet, friskhet och charm i deras modeller.

”Kvinnans huvud” är mycket karakteristiskt i detta avseende. Kanske har vi här att göra med en av skisserna för målningen ”Bather”, vilket särskilt anges med en handduk på en ung kvinnas axel. I vilket fall som helst är detta utan tvekan Renoir: porträtt av en ung modell. Hon ser på betraktaren med ett lugnt, men uppmärksamt, nästan avsiktligt blick.

Genom att titta på ansiktsuttryck i ett mänskligt ansikte försöker Renoir att fånga uttrycket i sin omedelbara unikhet och bekräftar således den impressionistiska principen i porträttkonst. Kompositionen är statisk och traditionell – modellens huvud är placerat i mitten av en nästan kvadratisk duk, men avbildas med en liten lutning, och vändningen på modellens axlar ger figuren den nödvändiga rörelsen. Bilden är skriven i vita och rosa ”smältande” toner på bakgrunden av den Berlin-prussiska blåen som bleknar till grönt.

Anmärkningsvärt är målningen av detta lilla mästerverk av Renoir: tunn, genomskinlig, som akvarell, smetar skapar intrycket av materia, redo att upplösas i den omgivande atmosfären. Det pittoreska systemet bidrar till att skapa en charmig i sin omedelbarhet, vanligtvis ”Renoir” – bild. ”Huvudet på en kvinna” tillhör de bästa verken av denna konstnär i Ryssland. Målningen infördes i Hermitage 1935 från State Museum of New Western Art i Moskva.