Vladimir och Rogneda – Anton Losenko

Vladimir och Rogneda   Anton Losenko

1769 återvände Losenko till St. Petersburg, där han ombads att måla en bild för titeln akademiker för historisk målning. Konstnären skapar ett verk om ett tema från den ryska historien – ”Vladimir och Rogneda.”

Enligt de forntida kronikorna begärde Novgorod prins Vladimir händerna på dotter till prins Polotsk Rogvold, men, efter att ha vägrats, attackerade Polotsk, dödade sin far och Rogneda-bröderna och tog henne som hustru. Bilden visar höjdpunkten i Rognedas ”förutbestämda öde”, när Vladimir invaderade sina kamrar och kombinerades med sin ”bondage”. Om Dacho Losenko skildrade Vladimir inte som en övertygad erövrare, utan som en man som omvände sig från sina handlingar – detta uttryckte de höga idealen om moral och humanism under upplysningens sekel.

Innehållet var nytt: det nationella förflutna blev handlingen av den historiska bilden, vilket motsvarar de allmänt accepterade forntida och bibliska scenerna enligt statusen för hierarkin i genren. Bildens framgång förde skaparen inte bara titeln akademiker utan också utnämningen av en adjungerad professor.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)