Ängel med ett stekpanna och ett ljus – Mikhail Vrubel

Ängel med ett stekpanna och ett ljus   Mikhail Vrubel

I Kiev engagerade Vrubel entusiastiskt med religiös målning. Han återställde de forntida freskerna från St. Cyril-kyrkan, gjorde flera väggmålningar på kyrkans väggar. Bland den tidens verk – en liten bild av en ängel. Översatt från det grekiska ordet ”ängel” betyder – ”budbärare”. Den demonterade budbäraren i mänsklig form av en ung man med vingar bakom ryggen förmedlar människor Guds vilja och hjälper till att genomföra det.

Vrubel visade påfallande den nedmonterade ängeln. Tunna vita kläder som omsluter hans läger är genomborrade med luft, ljus och himmelblått. Lätt viktlös gång är som en smidig rörelse i molnet. Under hans fötter känner inte jordens täthet. Bakom – rymdens oändliga blå. I ängelns högra sida finns ett brinnande ljus: det gudomliga ljuset som han ger människor.

Till vänster – en brännkanna på den gyllene kedjan befriad från allvaret: med sin doftande rök sprids andan av ren tro. Vrubel’s Angel har ett skarpt ansikte, präglat av östliga drag, tjockt blå-svart hår, lutat något bakåt av motvinden. Hans enorma ögons blick under långa böjda ögonbrynen är obegripligt, tankeväckande och skonsamt.