Korsfästelsen. Diptych. Vänster slutare – Jan van Eyck

Korsfästelsen. Diptych. Vänster slutare   Jan van Eyck

Det tros att den vänstra flygeln av ”Crucifixion” – diptyken skrevs av den holländska målaren Jan van Eyck på 20-talet av 1500-talet. Andra historiker av den holländska målningen av den tidiga norra renässansen och forskare av bröderna van Eycks kreativitet tenderar att hänvisa denna bild till verk av Hubert van Eyck. Även om det röda och blå färgschemat som används på bilden passar mer till den inledande och genomsnittliga kreativitetsperioden Jan van Eyck.