Porträtt av Baudouin de Lanoy – Jan van Eyck

Porträtt av Baudouin de Lanoy   Jan van Eyck

Målningen ”Portrait of Baudouin de Lanoy” målades av den holländska målaren Jan van Eyck omkring 1435. Mannen i Jan van Eycks porträtt och bäraren av en kontemplativ början och samtidigt kontemplationsobjektet. Han agerar inte, visar inte vissa känslor; Det visas för tittaren som en del av universum.

Därför överförs ansiktet med stillebendetaljer, och en lång, fast look är nästan onaturlig för detta ansikte med animering. Uppenbarligen kunde denna typ av porträtt inte existera på länge. Renässansprincipen att identifiera en personlighet, som väckte liv i denna rörliga balans mellan människan och världen, mellan kontemplatorn och kontemplationsobjektet, under dess utveckling måste stärka individuella, personliga drag i bilden och störa sådan balans.

Egentligen skedde en liknande process inte bara i porträtt. Altarkompositionerna stärker också märkbart funktionerna i den konkreta verkligheten och den gradvisa störningen av fältobservationernas enhet och deras världsbild. Men i porträtt fortsatte denna process snabbare och i mer uppenbara former.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)