Porträtt av kardinal Niccolò Albergati – Jan van Eyck

Porträtt av kardinal Niccolò Albergati   Jan van Eyck

Jan van Eyck målade kardinal Niccolò Albergati, som kom till den burgundiska domstolen som påvlig legat, 1431. Jan van Eyck överförde försiktigt ansiktsdragen till papperet, återvände flera gånger till linjerna som inte tillfredsställde honom, noterade i inskriptionen ögonfärgen och andra detaljer som behövs för bildarbetet.

Allt detta förklaras av den förberedande utkasten till bilden. Det är dock anmärkningsvärt att mästaren inte gör något försök att identifiera karaktären. Dessutom försöker målaren inte bestämma bilden av en person. Till skillnad från italienarna försöker Jan van Eyck inte skära en figur ur rymden med avgörande slag, för att förse det med självständig aktivitet.

Parallellen till Ghent-altaret är tydligt här; i figurerna av Adam och Eva, anatomin, överfördes kroppens design ganska ungefär, medan hudens yta – med en sällsynt observation. Van Eycks uppmärksamhet lockas inte av den skulpturella massan i huvudet, utan av den mjuka efterlevnaden av den senila huden, men om vi pratar om tolkningen av personligheten, är det inte personens förmåga att agera utan hans individuella mimik.

Själva idén om att använda modellen som råvara för konstnärlig generalisering skulle ha skrämtat honom med dess kätterlighet. Det konstnärliga porträttet av Albergati, framfört något senare av konstnären, är föråldrat, tuffare, mer energiskt. Och här är det inte så mycket skillnaden mellan det förberedande utkastet och det slutliga arbetet, som en annan inställning till porträttuppgifterna och en annan idé om personen. Du kan redan prata om bilden av Niccolo Albergati.

Försvann överdrivet intresse för överföring av ”naturlig” senil hud. Om munnen i ritningen av Niccolo Albergati var den mest konstnärligt aktiva delen av konstnären, är här uppmärksamheten på Niccolo Albergatis ögon. Det verkar som att konstnären letar efter fortfarande inte klart och för sig själv, men redan uppfattat av honom de inre egenskaperna hos människan, som inte kan avslöjas genom endast vördnadsrik reproduktion av levande natur.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)