Sju ekumeniska råd med skapandet av världen och rådet för de tolv apostlarna

Sju ekumeniska råd med skapandet av världen och rådet för de tolv apostlarna

Sammansättningen av de fyra register. I mitten av toppen avbildas faderlandet i krafterna, på vilka sidorna är de sex dagarna av skapelsen. I det andra registret ovan -1, II och III ekumeniska råd, i det tredje – IV, V och VI ekumeniska råd. I mitten av det nedre registret finns VII Ekumeniska rådet, på sidorna av det finns sex apostlar.

Kompositioner av katedralerna, utom den sista, den sjunde, byggs på samma sätt: på en stigande höjd, framför templet sitter kejsaren, som kommer att ha heliga hierarker, liksom huvudhandlingen i varje katedral. I sammansättningen av VII-katedralen på tronerna – kejsaren och kejsarinnan, med de kommande heliga fäderna och andra närvarande.

Ikonen är ett monument över Palekh-målning från andra hälften av XIX-talet. Representerar ikonografiskt intresse, har konstnärligt värde.