Vinterlandskap – Denis Alslot

Vinterlandskap   Denis Alslot

Denis van Alslots arbete föll på en tid då det i landskapsmålning i Nordeuropa skedde en uppenbar övergång till överföringen av den naturliga miljön. Konstnärers sökningar och ambitioner var inriktade på att skapa verk dedikerade till bilden av en verklig plats och naturens faktiska tillstånd.

Målningen ”Vinterlandskap”, typisk för dess epok, är fantastisk på samma gång på grund av dess konstnärliga tolkning. Konstnären lyckades med ovanligt skickligt förmedla tillståndet med frostig luft, fryst, som om frusen natur, förknippad med frost, innesluten i vinden, fryst ett ögonblick i konstnärens bild.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)