Landskap med en kvarn – Jacob van Ruisdal

Landskap med en kvarn   Jacob van Ruisdal

Målning av den holländska målaren Jacob van Ruysdael ”Landskap med en kvarn”. Bildens storlek är 63 x 79 cm, olja på duk. Konstnären Jacob van Ruysdal, till skillnad från de flesta målare i sin tid, kände otroligt subtil stämningen i landskapet och syftet med varje landskapsdetalj.

På sjuttonhundratalet upplevde landskapsmålning i Förenta oberoende provinserna i Holland sin storhetstid, men målningarna av Jacob van Ruysdael försvinner inte på något sätt bland denna mångfald av verk av andra holländska landskapsmålare.

Ingen av de moderna Reysdalu-landskapsmästarna kan inte jämföras med honom i tomternas uttryck, färg, mångfald och unikhet. Konsten Jacob van Ruysdael hade ett mycket märkbart och påtagligt inflytande på flera generationer av landskapsmästare, inte bara i Holland, utan också i andra västeuropeiska länder.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)