Natalya Morkova – Vasily Tropinin

Natalya Morkova   Vasily Tropinin

Porträttet av Natalia Morkova är ett av konstnärens mest inspirerade verk. Ansiktet på en ung grevinna med oregelbundna drag som är inneboende i en extraordinär charm. Modellens spiritualitet överförs av hela verkets struktur.

Kanvasytan håller borstens siverande rörelser. Denna studie, ett mästerverk av Tropinin, skiljer sig åt i sitt arbete. Han har en fantastisk pittoresk friskhet och visar mästarens andliga och konstnärliga mognad.