Kristna martyrer vid Colosseum – Konstantin Flavitsky

Kristna martyrer vid Colosseum   Konstantin Flavitsky

Resultatet av pensionärperioden Flavitsky var den storslagna duken ”kristna martyrer i Colosseum.” Konstnären avbildade ett avsnitt från Romerrikets historia i slutet av 1000-talet e. Kr. e. De underhållande showen var isär med offentliga avrättningar av de första kristna, som gavs till djuren att rivas isär. Flavitsky valde ögonblicket då vakterna öppnar dörrarna till arenan och de kristna måste lämna fängelset för att dö.

Uppgiftens uppenbara didakticitet – att visa kristendomen moralisk styrka – kombinerades med önskan att skapa ett stort verk som ”Sista dagen i Pompeii” av Bryullov. Allt detta spelade en dödlig roll för bilden: direkta citat från Briullov dök upp i karaktärernas layout.

Oaturligt ljusa färger ger dess sekundära imitativa natur. Misslyckandet med bilden från Rom och visades vid utställningen 1863 var anledningen till att Flavitsky inte fick titeln akademiker utan endast erkändes som en hedersfri medlem av akademin.

Med stor svårighet fick konstnären tillåtelse att använda verkstaden, förutsatt att han släppte henne på begäran och började skriva sitt huvudverk.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)