Vid fästningsmuren. Låt dem komma in – Vasily Vereshchagin

Vid fästningsmuren. Låt dem komma in   Vasily Vereshchagin

Vissa källor rapporterade att Vereshchagin blev inbjuden till Turkestan, när militära operationer pågick, för att skapa en militär kronik i målningen. Så att folket kunde se och känna med sina egna ögon händelsens allvar. Vereshchagin lyckades inte bara bevittna händelserna utan också delta i militära strider. Konstnären tilldelades till och med St. George Cross för hans feats och mod när han försvarade fästningen.

I hans serier av målningar som ägnas åt händelserna som ägde rum i Turkestan, belyser en speciell plats målningen ”Vid fästningsmuren. Låt dem komma in”, som han skrev 1871. Huvudpersonerna i denna bild är ryska soldaters armé. Vi ser att fästningsmuren är lite förstörd. Ryska soldater väntar på fiendens utseende. Det verkar som att lite mer och på fästningens höjd verkar djärva fiender.

Såvitt jag vet var de ryska soldaterna i rädsla och ständig spänning, eftersom deras antal var märkbart lägre än antalet fiendesoldater. I ögonen på var och en av soldaterna kan läsas rädslan för döden och oundvikliga nederlag. Men alla står upp till det sista, ingen blev rädd och drog sig inte tillbaka. De är fast beslutna att hålla fast vid det sista, även med priset på sina egna liv.

Vereshchagin visar med ljusa färger en solig dag, han lyckas väldigt realistiskt att förmedla oändligheten hos fälten, byggda på fästningens halvförstörda vägg och blå himmel. När du tittar på bilden kan du känna vilken frisk luft som var den dagen, eller känna dig som en hjälte, ta en position bredvid en av krigarna och vara i stöd och hjälp i striden. I vart och ett av sina målningar, som författaren har ägnat åt kriget, förhärligar han lovsång, hjältemod och utan att den ryska armén avvisades, och grymheten hos härskarna, som gav kommandon om offensiven.