Mausoleum Gur-Emir. Samarkand – Vasily Vereshchagin

Mausoleum Gur Emir. Samarkand   Vasily Vereshchagin

Det är karakteristiskt att Vereshchagin ständigt arbetar under den öppna himlen märkte både färgade skuggor och spelet av reflexer på föremål och de blå tonerna av lufthus, men förmedlade allt detta, rädd för att ”lösa” de arkitektoniska formerna i luftens vibration, inte rent fasetterad, men något uppdaterad. villkorligt akademiskt sätt.

Han undergav sig inte möjligheten att identifiera rent optiska känslor av miljöns påverkan på föremål, för att inte förlora med dem en tydlig och exakt idé om ett visst objekt i bilden.