Försäljning av en barnslav – Vasily Vereshchagin

Försäljning av en barnslav   Vasily Vereshchagin

1872. Olja på duk. 123 x 92,4. Tretyakov Gallery, Moskva, Ryssland.

1870 reste Vereshchagin igen till Turkestan. Som ett resultat av dessa kompletta faror och resor äventyr skapade konstnären en enorm serie skisser och teckningar som skildrade folket i Centralasien före och under den ryska erövringen. Man måste komma ihåg att vid den tiden bakåtliga feodala relationer som rådde i Turkestan fanns det vilda seder och ritualer.

Tillsammans med manifestationerna av den despotiska kraften hos de lokala feodala prinserna fanns slaveri och slavhandeln. Den muslimska prästernas religiösa fanatisism blomstrade bland fruktansvärt fattigdom och okunnighet hos befolkningen.

Kontinuerliga krig av en feodal mot en annan förstörda byar och förstörde folket. Allt detta, liksom krigens händelser, gjorde ett starkt intryck på den känsliga konstnären. Han bestämde sig för att skriva om ämnet livet för folket i Turkestan en stor serie målerier, på vilka han hade arbetat i flera år. Ungefär hälften av målningarna i denna serie ägnades åt att skildra liv i centralasiatiska folk, de andra duken tillhörde stridsgenren.

Till den första gruppen av målningar tillhör sådana berömda canvases som Opiumoids, The Rich Kyrgyz Hunter with a Falcon, Timur’s Doors, Sale of a Slave Child, Uzbek Woman in Tashkent, Samarkand Zindan och andra.

I målningen ”Selling a Slave Child” avslöjar konstnären ilsket en annan mörk sida av tidens centralasiatiska verklighet – slavhandeln. Efter att ha framställts som en ”levande handelsvara” inte en vuxen, utan ett försvarslöst, hjälplöst barn, förstärkte Vereshchagin ämnets tragiska ljud.