Porträtt av författaren Vladimir Ivanovich Dahl – Vasily Perov

Porträtt av författaren Vladimir Ivanovich Dahl   Vasily Perov

Porträttet av Vladimir Ivanovich Dahl, författaren, etnografen, författaren till den berömda förklarande ordboken för det levande stora ryska språket, skapat av honom under det sista året av hans liv, är också anmärkningsvärt.

En torr gammal man som sitter i en fåtölj, armarna veckade tyst, som om han tänkte på djupet i sina tidigare år. I dräkt av Dahl lyser bilder av de heliga äldste i det forna Ryssland igenom: konsten under andra hälften av 1800-talet sökte bärare av idealen om spiritualitet och visdom, inte så mycket bland kyrkans ministrar som intellektuella.